Zarządzanie komputerami PC (deployment)
(dyskusja zastosowań oprogramowania znajdującego się w naszej ofercie)

Złożoność dzisiejszych sieci komputerowych wymusza stosowanie rozwiązań pozwalających na szybką i łatwą instalację i aktualizację systemów, tworzenie kopii zapasowych oraz odtwarzanie systemów w razie awarii. Istotną jest również potrzeba kontroli kosztów instalacji nowych komputerów, instalacji systemów operacyjnych i aktualizacji oprogramowania oraz możliwość centralnego zarządzania.

Czy potrzebujesz narzędzi do dystrybucji i instalacji oprogramowania?

Jeżeli szukasz rozwiązań umożliwiających:

 • automatyzację procesu zdalnej instalacji systemu operacyjnego
 • dystrybucji oprogramowania w jak najkrótszym czasie
 • ograniczenia kosztów dystrybucji i instalacji oprogramowania
 • standaryzację ustawień środowiska użytkowników
 • odzyskiwanie danych lub systemów operacyjnych z kopii zapasowych
wybór jednego z omówionych poniżej pakietów rozwiąże twoje problemy z utrzymaniem dzisiejszego coraz bardziej zróżnicowanego środowiska serwerów, komputerów stacjonarnych i przenośnych.


Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie klilku ważniejszych produktów obecnych na rynku:

Norton Ghost firmy Symantec
Symantec Ghost Corporate Edition firmy Symantec
V2i Protector Desktop firmy Symantec (dawniej PowerQuest)
V2i Protector Server firmy Symantec (dawniej PowerQuest)
V2i Protector SMB Server firmy Symantec (dawniej PowerQuest)
Drive Image firmy Symantec (dawniej PowerQuest)
DeployCenter Library firmy Symantec (dawniej PowerQuest)
Unicenter Software Delivery firmy Computer Associates


Norton Ghost

Norton Ghost 2003 jest rozwiązaniem spełniającym wymagania użytkownika w zakresie kopiowania i klonowania dysków. Umożliwia tworzenie skompresowanych obrazów dysków lub partycji oraz szybkie ich odtwarzanie. Dodatkowo, pozwala na przeprowadzanie klonowania bezpośrednio pomiędzy dwoma komputerami przez połączenie sieciowe, USB lub port równoległy oraz umożliwia zapis bezpośrednio na napędach CD-R/RW. Program ma funkcję przywracania zawartości dysków twardych, partycji lub wybranych plików.

Norton Ghost obsługuje systemy plików: FAT16, FAT32, NTFS oraz EXT2 (Linux native).

Narzędzia wchodzące w skład pakietu Norton Ghost:

 • Norton Ghost - program umożliwiający tworzenie i odtwarzanie obrazów dysków i partycji,

 • Ghost Explorer - pozwala na odtwarzanie poszczególnych katalogów lub plików, bez konieczności odtwarzania całego dysku lub partycji,

 • Gdisk - zastępuje systemowe narzędzie do obsługi partycji (fdisk) - umożliwia dynamiczne formatowanie, operacje w trybie wsadowym, ukrywanie i odkrywanie partycji,

 • Ghost Boot Wizard - tworzy dyski startowe, umożliwiające uruchomienie Norton Ghost bezpośrednio po włączeniu komputera.

Wspierane platformy: Windows 98/ME/NT/2000/XP

Cena produktu (dotyczy jednego stanowiska) ok. 350 zł netto


Symantec Ghost Corporate Edition

Symantec Ghost Corporate Edition 8.0 jest wersją korporacyjną produktu Norton Ghost. Oprócz podstawowych funkcji klonowania, umożliwiających tworzenie plików obrazów dysków lub partycji i ich późniejsze odtwarzanie, oferuje również możliwość centralnego zarządzania i przenoszenia ustawień systemowych użytkowników.

Pliki obrazów można tworzyć i rozprowadzać wykorzystując jedną z trzech metod: Standalone, Multicasting oraz Console.

 • Metoda Standalone umożliwia klonowanie dysków lub partycji na inne dyski tego samego komputera lub komputerów połączonych przez sieć lub złącza LPT/USB.

 • Metoda Multicasting pozwala na równoczesne rozprzestrzenianie obrazów dysków lub partycji dla grupy komputerów.

 • Metoda Console jest połączeniem metody Standalone z Multicastingiem rozszerzając ich funkcjonalność o możliwość zdalnego zarządzania stacjami roboczymi.

Symantec Ghost potrafi odtwarzać pojedyncze pliki, wybrane katalogi, a także w razie potrzeby całe dyski twarde. Jego dodatkową zaletą jest możliwość kompresji obrazów zmniejszająca ich rozmiary do 70 procent, co znacznie skraca czas przesyłania plików oraz minimalizuje wymagania dotyczące pamięci masowych.

Godną uwagi jest również funkcja "Move the User", umożliwiająca przenoszenie ustawień systemowych i plików użytkownika z komputera na ten sam lub na inny komputer (np. zachowanie wyspecyfikowanych danych, plików rejestrów, pulpitu i ustawień systemowych i przywrócenie pierwotniej konfiguracji na komputer z nowo zainstalowanym systemem operacyjnym).

Symantec Ghost współpracuje z narzędziem Sysprep dostępnym w systemie Windows 2000, dzięki któremu jest możliwe przygotowanie obrazów partycji dla komputerów o różnej konfiguracji sprzętowej.

Funkcja AutoInstall umożliwia zweryfikowanie zmian, jakie wprowadziło zainstalowanie wybranego oprogramowania na komputerze testowym i wykorzystanie tej informacji przez system do stworzenia pakietu instalacyjnego. Pakiet taki może być instalowany przy użyciu konsoli Symantec Ghost na wszystkich komputerach w sieci firmowej.

Pliki obrazów można przechowywać na dyskach twardych lub nośnikach wymiennych takich jak dyski Zip lub dyski CD (wspiera nagrywarki SCSI i IDE).

Cena licencji dla jednego użytkownika (sprzedaż licencji zaczyna się od 10 sztuk wzwyż): ok. 190 zł netto.


V2i Protector Server

Program firmy PowerQuest służący do sporządzania kopii zapasowych danych, dedykowany dla serwerów Windows NT, 2000 i 2003 oraz wersji desktopowych Windows 2000 Professional, Windows XP Home i Professional. Pozwala na precyzyjne określenie, które dane mają być archiwizowanie, i ustawienie harmonogramu zadań. Dane mogą być zapisane lokalnie na HDD, CD-ROM, DVD-R lub w określonych lokalizacjach w sieci lokalnej. Wspierane są również sieci SAN oraz urządzenia typu NAS.

W przypadku poważnych problemów z systemem operacyjnym odzyskiwanie danych odbywa się przy wykorzystaniu systemu PQ Recovery Environment. Uruchamia się on z dysku CD-ROM i nie korzysta z ustawień komputera lokalnego - można np. wprowadzić nowe ustawienia sieciowe: adres IP, brama, maska. Dodatkowe funkcje dostępne w trybie odzyskiwania:

 • odzyskiwanie danych ułatwione jest przez zastosowanie graficznego kreatora przywracania danych
 • możliwość przeprowadzania systematycznego sporządzania kopii danych lub stanu systemu z uwzględnieniem tylko tych danych, które uległy zmianie od momentu poprzedniej archiwizacji
 • edycja danych na partycjach FAT, NTFS
 • opcja przywracania stanu systemu do określonego punktu w czasie
 • możliwośc korzystania z połączeń lokalnych, edycja ustawień sieciowych
 • wybieranie systemu operacyjnego, który będzie uruchamiany domyślnie (program PQBoot)
 • analiza struktury dysków
 • bezpieczne przenoszenie zawartości całych dysków twardych: disk-to-disk copy
 • Wspierane platformy: Windows NT, 2000, 2003 Serwer.


  Zdalne zarządzanie komputerami typu desktop umożliwia dodatkowy komponent:

  V2i Management Console


  Konsola ta umożliwia dystrybucję agentów V2i na komputerach w sieci lokalnej. Przeznaczona jest także do zdalnej administracji zasobami, odzyskiwaniem danych. Dzięki niej możliwa jest automatyzacja zadań (skrypty). Program oferuje konfigurowalne alerty, dzięki którym administratorzy mogą być informowani o określonych zdarzeniach poprzez email.

  Cena 1 licencji na serwer ok. 5550 PLN netto

  V2i Protector Desktop  Program firmy PowerQuest służący do sporządzania kopii zapasowych danych, dedykowany dla wersji desktopowych systemu Windows 2000 Professional, Windows XP Home i Professional. Pozwala na precyzyjne określenie, które dane mają być archiwizowanie, i ustawienie harmonogramu zadań. Dane mogą być zapisane lokalnie na HDD, CD-ROM, DVD-R lub w określonych lokalizacjach w sieci lokalnej.

  Odzyskiwanie danych odbywa się przy wykorzystaniu graficznego interfejsu, system PQ Recovery Environment uruchamia się z dysku CD-ROM i nie korzysta z ustawień komputera lokalnego - można np. wprowadzić nowe ustawienia sieciowe: adres IP, brama, maska. Dodatkowe funkcje dostępne w trybie odzyskiwania:

 • przywracanie danych ułatwione jest przez zastosowanie graficznego kreatora przywracania danych
 • możliwość przeprowadzania systematycznego sporządzania kopii danych lub stanu systemu z uwzględnieniem tylko tych danych ,które uległy zmianie od momentu poprzedniej archiwizacji
 • edycja danych na partycjach FAT, NTFS
 • opcja przywracania stanu systemu do określonego punktu w czasie
 • możliwość korzystania z połączeń lokalnych, edycja ustawień sieciowych
 • wybieranie systemu operacyjnego, który będzie uruchamiany domyślnie (program PQBoot)
 • analiza struktury dysków
 • bezpieczne przenoszenie zawartości całych dysków twardych: disk-to-disk copy
 • Wspierane platformy: 2000 Professional, Windows XP Home i Professional.

  Cena licencji na jedno stanowisko ok. 440 PLN netto

  V2i Protector SMB Edition


  Dla małych i średnich przedsiębiorstw Symantec proponuje wersję SMB. Jest ona bardzo atrakcyjna cenowo i może być instalowana w środowisku Small Business Server Microsoftu. Produkt zachowuje jednocześnie pełną funkcjonalność. Komputery desktopowe mogą być chronione przy wykorzystaniu standardowej wersji Desktop.

  Cena licencji na jeden serwer ok. 3900 PLN netto

  Drive Image

  Drive Image jest narzędziem przeznaczonym do klonowania dysków lub partycji. Wykorzystuje technologię SmartSector pozwalającą na znaczne skrócenie czasu wykonywania obrazu dysku. Program ImageExplorer wchodzący w skład pakietu, pozwala przeglądać, kopiować i modyfikować zawartość plików obrazów oraz odtwarzać wybrane pliki lub katalogi z plików obrazów. Nowy interfejs (QuickImage) pracujący w środowisku Windows pozwala planować regularne archiwizacje całych dysków lub poszczególnych partycji. Istnieje również możliwość automatycznej archiwizacji ważnych plików na oddzielną partycję lub dysk.

  Drive Image obsługuje systemy plików: FAT16, FAT32, NTFS, HPFS oraz EXT2 (Linux native).

  Wspierane platformy: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP

  Cena produktu (dotyczy jednego stanowiska) ok. 290 zł netto


  DeployCenter Library

  DeployCenter Library zawiera aplikacje umożliwiające tworzenie i dystrybucję obrazów dysków twardych, dystrybucję nowego oprogramowania oraz zarządzanie obrazami dysków wielu stacji roboczych:

  • ImageCenter - aplikacja wykorzystująca technologię SmartSector do tworzenia obrazu dysku twardego. Utworzony obraz może być w łatwy sposób rozprowadzany i odtwarzany na innych komputerach, aktualizując istniejące oprogramowanie. ImageCenter wspiera technologię SmartSector dla partycji typu FAT, FAT32, NTFS, HPFS i Linux. Dla partycji typu UNIX i NetWare używa technologii sector-by-sector. Dodatkową jego funkcją jest możliwość klonowania partycji Windows NT/2000/XP i możliwośc zapisu obrazów na płytach CD-R/RW
  • TaskBuilder - narzędzie służące do automatyzacji procesu tworzenia i dystrybucji obrazów dysków przez sieć. Umożliwia budowanie wykonywalnych zadań, uruchamianych przez sieć na komputerach użytkowników
  • ImageExplorer - pozwala przeglądać, kopiować i modyfikować zawartość plików obrazów oraz odtwarzać wybrane pliki lub katalogi z plików obrazów
  • PowerCasting - pozwalająca na równoczesne rozprzestrzenianie obrazów dysków lub partycji dla grupy komputerów (TCP multicasting)
  • DeltaDeploy - automatyzuje proces dystrybucji, instalacji i konfiguracji oprogramowania na komputerach użytkowników
  • ControlCenterST jest konsolą pełniącą rolę centralnego punktu zarządzającego. Umożliwia tworzenie, kolejkowanie i wykonywanie zadań zarządzania komputerami PC, wliczając w to tworzenie obrazów dysków i partycji, ich dystrybucję oraz odtwarzanie. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi opartemu na przeglądarce WWW mamy możliwość aktywnego monitorowania i zarządzania komputerami PC, niezależnie od lokalizacji
  • Boot DiskBuilder – narzędzie do zdalnej instalacji oprogramowania w systemie MS-DOS; przygotowuje dyskietkę startową zawierającą sterowniki sieciowe i detale instalacji, umożliwiające komunikację z serwerem
  • PXEServer – system zarządzania zdalnej instalacji, systemy zdalne rozpoznawane są po MAC adresie
  • Unicast Support – ułatwia zdalną instalcję systemów operacyjnych, efektywnie wykorzystuje dostępne pasmo, eliminuje konieczność mapowania lokalizacji sieciowych
  Funkcje ControlCenterST:
  • tworzenie i odtwarzanie obrazów dysków lub partycji
  • przełączanie komputerów w tryb MS-DOS
  • zdalne wyłączanie komputerów
  • uruchamianie skryptów
  • uruchamianie na zarządzanych komputerach programów z linii poleceń
  • wykonywanie pakietów "DeltaDeploy" umożliwiających aktualizację oprogramowania

  Cena produktu dla 10 użytkowników (10-pack): ok. 1600 zł netto


  Unicenter Software Delivery

  Unicenter Software Delivery jest elastycznym narzędziem do budowy, dystrybucji, instalacji i centralnego zarządzania pakietami oprogramowania niezależnie od lokalizacji. Umożliwia w kontrolowany sposób instalować, konfigurować, weryfikować i usuwać oprogramowanie. Pozwala administratorom przygotowywać pakiety instalacyjne oprogramowania, nie wymagające później żadnych interwencji ze strony użytkowników komputerów, na których to oprogramowanie jest instalowane.

  Dystrybucja oprogramowania może być przeprowadzana dla pojedynczych komputerów, grup komputerów lub całych domen.
  Grupy mogą być definiowane z dowolnej ilości komputerów lub użytkowników. Mogą być również tworzone dynamiczne grupy dystrybucyjne na podstawie wybranych kryteriów (np. wersji systemu operacyjnego).

  Technologie dystrybucji oprogramowania w Unicenter Software Delivery:

  • Fan-Out Server (znana również jako "hop-nodes") - serwer wykorzystujący tą technologię dystrybucji ogranicza generowany ruch przesyłany przez sieci WAN poprzez jednokrotne wysłanie informacji do serwera kontrolującego pracę oddalonych serwerów i grup roboczych,
  • Broadcast - serwer rozprowadza pakiety do wielu serwerów lub/i do wielu komputerów użytkowników jednocześnie,
  • Discreet Distribution - technologia przeznaczona dla użytkowników komputerów łączących się z serwerami organizacji przez sieć o małej przepustowości. Dzięki niej użytkownicy mogą otrzymywać pakiety oprogramowania w sposób nie wpływający na ich normalną pracę (np. jeżeli użytkownik końcowy ściąga pocztę elektroniczną, dystrybucja oprogramowania jest spowalniana lub zatrzymywana na ten czas).

  Dzięki rozbudowanemu systemowi raportowania administrator Unicenter Software Delivery wie, jakie oprogramowanie, gdzie i przez kogo zostało zainstalowane. Administrator decyduje również, czy użytkownicy będą mieli prawo przerwać proces rozpoczętej w niedogodnym dla nich czasie instalacji (przerwany proces instalacji zostanie wznowiony).

  Obsługa języka skryptowego umożliwia wykonywanie zadań niezależnie od platformy (pozwala dokonywać dowolnych zmian w ustawieniach środowiska użytkowników - włączając w to zmiany w rejestrach systemowych i zmiany w plikach znajdujących się na wybranym komputerze).

  Unicenter Software Delivery kontroluje wszystkie aspekty procesu instalacji oprogramowania. Dzięki czemu, jeżeli podczas procesu instalacji wystąpią błędy, możliwe jest cofnięcie wszystkich dokonanych zmian. Możliwe jest również bezpieczne odinstalowywanie wcześniej zainstalowanych programów.

  Prosimy o kontakt w sprawie cen.


  Podsumowanie

  Opisane oprogramowanie przeznaczone jest głównie do automatyzacji czasochłonnych zadań procesu instalacji systemów operacyjnych, odtwarzania systemów po awariach oraz zarządzania oprogramowaniem.
  Rozwiązania firm Symantec i PowerQuest są bardzo do siebie podobne, jednak każde z nich posiada również unikatowe cechy, które mogą lepiej pasować do określonego środowiska i właśnie te cechy oraz cena może w głównej mierze wpłynąć na dokonany wybór.
  Oprogramowanie firmy Computer Associates w przeciwieństwie do oprogramowania firm Symantec i PowerQuest różni się przede wszystkim podejściem do problemu, ponieważ ukierunkowane jest głównie nie na zarządzanie dyskami czy partycjami lecz na maksymalne ułatwienie procesu instalacji, deinstalacji i zarządzania oprogramowaniem.


  Lipiec 2004

  Artykuł pochodzi ze strony www.softpoint.com.pl
  http://www.softpoint.com.pl

  Adres tego artykułu to:
  http://www.softpoint.com.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6