Programy do komputerowego faksowania
(dyskusja zastosowań oprogramowania znajdującego się w naszej ofercie)

Omawiane produkty:


Dlaczego z komputera?

Poza nielicznymi przypadkami stosowanie komputera do obsługi faksów jest zdecydowanie wygodniejsze niż używanie tradycyjnego urządzenia stojącego na biurku. Jeśli informacja przeznaczona do wysłania jest już w komputerze, to większość oprogramowania pozwala traktować faksowanie po prostu jak drukowanie na specyficzną drukarkę. Tanie skanery umożliwiają z kolei wprowadzenie do komputera informacji nawet z przedmiotów, które nie zmieściłyby się w wąską szczelinę zwykłego faksu. Dzięki komputerowemu faksowaniu mamy dodatkową funkcjonalność wynikającą m.in. z:


 • nie zacinania lub przekrzywiania się papieru przy wysyłaniu, problemów z brakiem papieru przy odbieraniu
 • pobierania numerów telefonicznych z baz adresowych
 • łatwości wysłania tego samego faksu do wielu odbiorców
 • możliwości automatycznego wysłania o wyznaczonej godzinie (tańsza taryfa, synchronizacja wydarzeń)
 • pamiętania, wyszukiwania i archiwowania wysyłanych i odbieranych faksów
 • profesjonalnego wyglądu faksowanych dokumentów (rozdzielczość, strony tytułowe)
 • łatwości komponowania faksu z wielu dokumentów pochodzących z różnych aplikacji
 • obiegu faksów między kilkoma odbiorcami (przekazywanie lub odpowiadanie z uwagami bezpośrednio w treści dokumentu)
 • eliminowania otrzymywanych śmieciowych faksów przed wydrukowaniem
 • cyfrowego przetwarzania obrazu (filtrowanie zakłóceń i poprawianie jakości otrzymywanych faksów, OCR, stosowanie odcieni szarości przy transmisji obrazów).


Faks a e-mail

Obecne produkty stanowią wieloletni dorobek producentów i miały wiele wersji poprzedzających. Znacznie wykraczają poza tradycyjne faksowanie i często są zintegrowane z pocztą elektroniczną i Internetem. Dlaczego jednak te ostatnie technologie nie wypierają faksowania?

 • bardzo rozprzestrzeniona ilość odbiorców - nadal jest znacznie więcej firm, do których można wysłać faks niż posiadających konto elektroniczne
 • transmisja w czasie rzeczywistym, point-to-point, z natychmiastową informacją o błędach
 • bezpieczeństwo i poufność wyższe niż w Internecie
 • traktowanie przez prawo wielu krajów dokumentów faksowych na równi z oryginałami
 • powody "tradycyjno-psychologiczne" - korespondencja faksowa zawsze miała charakter firma-firma, bardziej oficjalny, dopracowany formalnie i nawet przy użyciu komputerów jest często drukowana, korespondencja przez e-mail nawet służbowa ma bardziej charakter osobisty, roboczy, najczęściej nie jest drukowana i czytana poza adresatem; np. w marketingu skuteczność mailingu faksowego do klientów jest znacznie wyższa niż elektronicznego.
Trzeba dodać, że obecnie prawie wszystkie produkty starają się integrować wysyłanie faksów i poczty elektronicznej z jednego miejsca i przy użyciu tych samych danych adresowych.


WinFax Pro

Standard w dziedzinie programów do faksowania na całym świecie.
Główne funkcje:

 • Wysyłanie faksów z doskonałą jakością;
 • Współpracuje z najważniejszymi programami internetowymi i biurowymi;
 • Automatyzacja adresacji faksów dzięki możliwości korzystania z książki adresowej programów ACT! 4.0 i 2000, Microsoft Outlook 98, 2000, 2003 Microsoft Outlook Express 98, 2000, 2003 oraz GoldMine 4;
 • Wysyłanie faksów w postaci załączników poczty elektronicznej;
 • Możliwość dodawania podpisu na stronie tytułowej i pozostałych stronach wysyłanego faksu;
 • Umożliwia całej grupie roboczej wysyłać i odbierać wysokiej jakości faksy bez konieczności zakupu dodatkowych modemów lub linii telefonicznych;
 • Wspiera platformy Windows 2000 Pro/NT WS/Me/98/95.


Cena za jedno stanowisko ok. 470 PLN netto. Zestaw 5 licencji 5-pack kosztuje 1900 PLN netto, a przy zakupie 10 licencji, każda kosztuje 340 PLN netto.

Publicznie dostępny jest Software Development Kit (SDK) używający API w technologii COM Microsoftu umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności WinFax Pro na inne aplikacje.


Uwaga:
Jeśli chcesz zintegrować WinFax z własną aplikacją w sposób bardziej wyrafinowany niż przełączanie się na inną drukarkę, to otwarta architektura z powodzeniem na to pozwala. Patrz niżej przy rozwiązaniach dla dużych firm.


Dla grup roboczych

Każdy WinFax można skonfigurować jako "host" lub "client". Dzięki temu w konfiguracjach do kilkunastu użytkowników w sieci lokalnej możemy mieć do dwóch wspólnych linii telefonicznych i faksmodemów dla wszystkich. Niestety każdemu musimy kupić pełną wersję WinFax (nie ma osobnych połówek). Jeśli na "hoście" ktoś pracuje, to pewien ruch w tle może mu przeszkadzać, a zawieszając swój komputer przeszkadzać w transmisji innym.


Dla dużych firm

Obecnie Symantec nie oferuje oprogramowania do własnych dedykowanych serwerów faksowych. Do wersji WinFax 9.0 z powodzeniem można było używać starego serwera z WinFax Pro for Networks pracującego pod DOS, Windows 3.x lub Windows 95 na niepotrzebnym komputerze w słabej konfiguracji. Jako serwery faksowe dla klientów pracujących pod WinFax polecane są RightFax i NET SatisFAXtion. Takie rozwiązanie zapewnia dowolnie duże obciążenia w ilości wysyłanych faksów, systemy billingowe na serwerach, dostęp do baz adresowych na korporacyjnych serwerach SQL, dobrą obsługę dla dedykowanych wieloportowych kart faksowych. Tamte systemy oferują także swoje oprogramowanie klienckie, ale też trzeba za nie płacić, a funkcjonalność i jakość interfejsu jest dużo niższa. Może także zaistnieć konieczność dodatkowego szkolenia użytkowników. Oprócz tego, że producenci wspomnianych serwerów współpracują z firmą Symantec, dzięki otwartej architekturze WinFax nie należy się bać jego integracji z innymi produktami.


Procomm Plus

Procomm Plus jest uniwersalnym pakietem komunikacyjnym, umożliwiającym emulacje terminali, faksowanie oraz dostęp do Internetu. Umożliwia wysyłanie i odbieranie plików metodą "przeciągnij i upuść". Zabezpiecza transfer plików podczas emulacji terminali lub sesji FTP dzięki technologii skanowania programu Norton AntiVirus - zapobiegając rozprzestrzenianiu się wirusów i złośliwych kodów. Dzięki Procomm Plus można uruchamiać aplikacje i korzystać z zasobów komputerów mainframe lub mini-komputerów, używając zwykłego PC jako zdalnego terminala. Dodatkowo, zawiera narzędzia do pracy z Internetem (Internet e-mail, News Reader, FTP i Telnet). Moduł LiveUpdate zapewnia szybką i wygodną aktualizację oprogramowania przez Internet. Wspiera również protokoły SSL i SST.

Procomm Plus zapewnia 36 rodzajów emulacji terminali, 11 protokołów transferu plików.

Wspierane platformy: Windows 9x/NT/2000.

Cena za jedno stanowisko ok. 770 PLN netto.


GFI FaxMaker for Networks/SMTP

Korporacyjny serwer faksów pracujący pod Windows NT4/2000 (dla mniejszych instalacji może być niededykowany). Dobra skalowalność od kilku do kilkuset użytkowników i od 4 linii telefonicznych lub ISDN do 32. Dla serwerów poczty SMTP/POP3 (m.in. Lotus Notes 4.5, 4.6 lub 5.0, Novell Groupwise, unix'owe serwery SMTP/POP3) może być instalowany jako "email-to-fax gateway", co pozwala nadawać i odbierać faksy z każdego programu pocztowego. Oprócz tego własne oprogramowanie klienckie dostępne dla Windows 2000/NT/98/95/ME. W MS Outlook można wskazać numer faksu w opisie kontaktu dzięki czemu niepotrzebne są osobne książki telefoniczne i jednocześnie możemy wysyłać faksy i e-mail. Faksy można edytować i przekierowywać do innych odbiorców. Załączniki w postaci plików aplikacji Office są przetwarzane na format faksu po stronie serwera.

Zdalna konfiguracja, administracja i podgląd statusu. Korespondencja seryjna z wykorzystaniem MS Office Mail Merge lub z dowolnej bazy danych dostępnej przez ODBC. Automatyczne kierowanie przychodzących faksów wg:

 • CSID, czyli identyfikatora faksu nadawcy skojarzonego z odbiorcą w firmie
 • DTMF, nadawca musi dodatkowo tonowo podać numer wewnętrzny wirtualnego faksu odbiorcy, a sprzęt (modem z funkcją głosu, centrala) przekazać go do serwera
 • ISDN/DID (direct inward-dial), użytkownicy mają przypisane osobiste numery faksowe bez linii fizycznych - drogie, ale 100% skuteczności
 • numeru linii - różne grupy klientów znają inne numery naszego faksu, cały ruch przechodzi przez jeden serwer, ale informacja o numerze linii służy do dystrybucji wewnątrz firmy
 • próby rozpoznania przez OCR nazwiska, stanowiska czy działu odbiorcy.

API Toolkit do DDE/Com i dodatkowo tekstowe API (pliki tekstowe umieszczane w danym katalogu są automatycznie faksowane). Raporty ruchu faksowego, rozliczanie kosztów, narzędzia do archiwizacji.
Przy referencjach poprzestańmy na branży teleinformatycznej, najbardziej świadomie kupującej: Microsoft, Siemens, Digital, Compaq, AT&T, Ericsson, NEC, OKI, Olivetti.

Koszt od ok. 1650 PLN netto dla 10 użytkowników do ok. 12000 PLN netto dla nielimitowanej liczby użytkowników.


GFI FaxMaker for MS Exchange

Pełna integracja z serwerem Exchange ("native connector"). Wszystkie sprawy związane z konfiguracją użytkowników wykonywane z poziomu Exchange Administrator. Może wysyłać faksy po najmniejszym koszcie (przekazanie do innego serwera Exchange najbliższego adresatowi faksu). Pozostałe funkcje jak w FaxMaker for Networks/SMTP.

Koszt od ok. 1800 PLN netto dla 10 użytkowników do ok. 19000 PLN netto dla nielimitowanej liczby użytkowników.


Computer Associates FaxServe 6.0 for Netware and Groupwise

Program faksowy dla użytkowników Netware od 3.12 do 5.1 oparty o NLM i zaprojektowany w celu pełnej integracji z systemami operacyjnymi oraz do pracy grupowej firmy Novell. Może być instalowany na głównym serwerze plików ze względu na małe zapotrzebowanie na zasoby lub też na osobnym serwerze wyposażonym w sprzęt komunikacyjny. Faksy mogą być wysyłane z dowolnej aplikacji DOS, Windows (3.1x/95/98/ME/NT/2000,XP), GroupWise lub innego systemu poczty opartego na MHS. Dla tych, którzy nie używają GroupWise, dostępne jest oprogramowanie klienckie BitWare. Użytkownicy GroupWise mogą faksować bezpośrednio ze swoich książek adresowych. Przychodzące faksy mogą być kierowane ręcznie lub według DID, DTMF, Novell NEST i numeru linii. FaxServe może być administrowany przez swoje wewnętrzne moduły w wersji dla DOS i Windows oraz wykorzystując mechanizmy NDS. Obsługuje do 32 linii, do których można podłączać modemy (bezpośrednio lub przez karty wieloportowe) oraz specjalizowane karty faksowe.

Koszt ok. 3000 PLN netto dla 5 użytkowników.


Computer Associates FaxServe 6.0 for Windows NT/2000

Program faksowy pracujący jako serwis na serwerach Windows NT4 lub Windows 2000. Oprogramowanie klienckie dla Windows 9x i NT/2000 integruje się z dowolnym systemem e-mail zgodnym z MAPI (np. Exchange, Outlook, GroupWise) co daje jednolity interfejs komponowania i otrzymywania faksów razem z pocztą elektroniczną i pozwala korzystać ze wspólnych zasobów adresowych. Książki adresowe, logi statusu i informacje billingowe mogą być przechowywane w dowolnej bazie danych dostępnej przez ODBC. Produkt współpracuje z Microsoft Domain Security zapewniając ochronę prywatności faksów. Przychodzące faksy mogą być kierowane ręcznie lub według DID, DTMF i numeru linii. Zawiera wygodne narzędzia do zdalnej administracji wielu serwerów. Nowe urządzenia komunikacyjne są automatycznie rozpoznawane i udostępniane.

Istnieje również możliwość integracji FaxServe z MS Exchange. Dzięki takiemu połączeniu użytkownicy mogą wysyłać i odbierać faksy jak zwykłą pocztę elektroniczną.

Koszt ok. 3000 PLN netto dla 5 użytkowników.


Podsumowanie

Dla jednego lub kilku użytkowników pracujących w sieci peer-to-peer najlepszym rozwiązaniem jest WinFax. Jeżeli zależy nam na interfejsie i funkcjonalności WinFaxa, dla większej instalacji kupujemy dodatkowo jeden z rekomendowanych przez Symantec serwerów faksowych innej firmy. Jeśli jesteśmy przywiązani do sieci tylko z serwerami Netware, nie mamy wyboru poza FaxServe for Netware. Dla instalacji z serwerami Microsoft mamy wybór pomiędzy FaxMaker i FaxServe for NT/2000. FaxMaker jest produktem tańszym i lepiej aktualizowanym - mniejsza firma musi się bardziej starać - za FaxServe stoi jeden z największych producentów oprogramowania.


Lipiec 2004

Artykuł pochodzi ze strony www.softpoint.com.pl
http://www.softpoint.com.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.softpoint.com.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=7